Z życia szkoły 2020/2021

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Był to pierwszy od 1522 roku wybór na papieża kardynała spoza Włoch. W rocznicę tego dnia wracają wspomnienia: biały dym, który pojawił się na dachu Kaplicy Sykstyńskiej oraz pierwsze słowa nowego papieża: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, które stały się zapowiedzią nowego nurtu w Kościele, prawdziwego otwarcia na człowieka. To był najbardziej charyzmatyczny pontyfikat w historii.
W piątek, w dniu 42. rocznicy wyboru papieża św. Jana Pawła II, nasza wspólnota obchodziła Święto Szkoły oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości, podzielonej na dwie części ze względów sanitarnych, ksiądz prof. Wojciech Cichosz przyjął ślubowania nauczycieli i uczniów klas pierwszych Licem oraz klasy pierwszej i czwartej Szkoły Podstawowej. Naszemu podniosłemu wydarzeniu towarzyszył sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Ksiądz prof. Wojciech Cichosz przekazał nam słowa pokrzepienia płynące z nauczania św. Jana Pawła II, Patrona Szkoły. Na zakończenie uroczystości, ksiądz dr Sławomir Decowski przekazał życzenia dla uczniów i podziękowania dla nauczycieli. Następnie, wypowiedziano słowa gratulacji dla nauczycieli, którzy uzyskali medale Komisji Edukacji Narodowej oraz dla pracowników szkoły, którym wręczono wyróżnienia:
Nagroda Organu Prowadzącego – ks. prof. Wojciech Cichosz
Nagroda Dyrektora: dr Chlewicka Beata, Chuchała Danuta, mgr Ciecierska Danuta, mgr inż. Ciesielski Leszek, mgr Czata Ewa, mgr Dampc Justyna, Dębicka Beata, mgr Klamann Rafał, mgr Koleśniak Danuta, mgr Kruca Dariusz, mgr Kuchta Henryka, mgr Meller Maciej, mgr Narajczyk Rafał, Sudomir Roman, Wyskiel Dorota, mgr Zajkowski Paweł.
Święto szkoły 2020 – ślubowanie uczniów KSP i KLO