KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2020/2021

Dzisiaj przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego przez klasę 3a. Oddano 184 głosy, w tym 12 nieważnych.

Kandydaci zdobyli odpowiednio:
1. Aleksander Wasielewski – 18 głosów
2. Jakub Hofman – 80 głosów
3. Weronika Martuszewska – 64 głosy.
W związku z powyższym przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 zostaje
Jakub Hofman, a jego zastępczynią Weronika Martuszewska.
SERDECZNIE GRATULUJĘ!