Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2019/2020

26 listopada pierwsza grupa z kl. III AB uczestniczyła w warsztatach aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości, które tradycyjnie odbyły się w Fundacji Gospodarczej w Gdyni.
„Różne drogi prowadzą do celu”, pod takim hasłem odbył się już ostatni cykl spotkań w ramach projektu Pomorskiego Miasteczka Zawodów.
W I części spotkania młodzież poznała różne sposoby planowania przyszłości, kierując się trzema wyborami: edukacją szkolną, kursami zawodowymi i praktykami zawodowymi. Podczas pracy w grupach uczniowie określali zyski i straty poszczególnych ścieżek kariery.
Głównym tematem spotkania był rynek pracy i związane z nim zagadnienia: pracodawcy, świat zawodów, trendy i prognozy. Omówiono również rynek edukacji w kontekście poznania możliwości, kierunków, szkół i instytucji. O tym jaki kierunek wybiorą młodzi ludzie planując przyszłość decydują pewne czynniki indywidualne: cechy, umiejętności, uzdolnienia, zainteresowania, potrzeby, wartości, ograniczenia i potencjał. Ciekawym ćwiczeniem praktycznym było określanie i dobór cech charakterystycznych dla danego zawodu, grupowa prezentacja tej profesji oraz ćwiczenia rekrutacyjne.
Dużym zaciekawieniem cieszył się film pt.: ,,17 najlepiej płatnych zawodów”, z którego wynikało, że najlepiej opłacanym zawodem okazał się programista, na 17 miejscu znalazł się stomatolog.
Ciekawostką tych warsztatów było również poznanie zupełnie nowych zawodów takich jak: tanatopraktor, trendsetter, groomer, copywriter czy też mąż do wynajęcia.
Na zakończenie spotkania młodzież podziękowała prowadzącej gromkimi brawami i wysoko oceniła cały projekt. Mam nadzieję, że nasi maturzyści zostali mocno zmotywowani do myślenia o swojej przyszłości zawodowej oraz profesjonalnie przygotowani do wejścia na rynek pracy.
ZOBACZ ZDJĘCIA