Z życia szkoły 2019/2020

W środę, 30.10.2019 r., uczniowie klas 5a i 5b naszej szkoły podstawowej, uczestniczyli w warsztatach
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy. Spotkali się z pracownikiem Komisariatu Policji w
Gdyni Oksywiu, starszą sierżant Panią Magdaleną Heyke. Celem spotkania było uświadomienie młodym
osobom zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nabycie umiejętności właściwego
reagowania w przypadku zagrożenia cyberprzemocą. Omówione zostały najczęściej występujące formy
przemocy: nękanie, zastraszanie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, podszywanie się pod kogoś
innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Pani policjantka podkreśliła, że cyberprzemoc jest
przestępstwem. Zwróciła także uwagę, że przez Internet, przesyłamy ogromną ilość informacji- wiadomości,
zdjęć czy filmów, które dzięki wzajemnym powiązaniom w sieci, udostępniamy nie tylko znajomym, ale czasem
osobom, których zupełnie nie znamy. Zaapelowała do uczniów o ograniczone zaufanie do osób poznanych w
wirtualnym świecie oraz zachęciła uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia, szukali wsparcia u dorosłych:
rodziców, nauczycieli lub innych osób godnych zaufania.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, świadczyły o tym liczne pytania
kierowane do Pani policjantki.
ZOBACZ ZDJĘCIA