KSP - wiadomości (IV - VIII)Sport KSPZ życia szkoły 2019/2020

Z satysfakcją informujemy, że w bieżącym tygodniu zainaugurowaliśmy zajęcia na pływalni Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wyjazdy dla uczniów klas II – VIII szkoły podstawowej odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek i środa) w ramach realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego.
Starania o możliwość organizacji zajęć w tej formie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku szkolnym dzięki zaproszeniu AMW i zaangażowaniu nauczycielek naszej szkoły – p. Barbary Rybińskiej i p. Edyty Olek oraz wsparciu rodziców, w szczególności p. Elizy Piotrowskiej. W tym okresie trwały jeszcze prace związane z budową obiektu, a nasze działania koncentrowały się na pracach koncepcyjnych, przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz zapewnieniu sprawnej komunikacji pomiędzy szkołą a basenem poprzez wybór przewoźnika.
Jesteśmy przekonani, że zajęcia nie tylko uatrakcyjnią lekcje wychowania fizycznego, ale wpłyną na podniesienie poziomu umiejętności pływania młodzieży oraz przyczynią się do sukcesów naszej szkolnej drużyny pływackiej.
Bezpiecznej zabawy!
ZOBACZ ZDJĘCIA