W dniach 9 – 13.09 odbyła się kampania wyborcza do SU Liceum. Swoją kandydaturę uczniowie zgłaszali do opiekuna samorządu – p.Danuty Koleśniak. Każdy z kandydatów przygotował ciekawe plakaty wyborcze przybliżające pomysły na działania SU. Zgloszeni kandydaci to : Jakub Wyszecki IP, Zuzanna Łangowska I MH, Agata Jarych I B, Jakub Leżohupski I A , Antoni Duszak II AB, Maria Kotłowska III AB, Paulina Strzyżewska III AB.