Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 02 września 2019 roku o godz. 9.00 uroczystą mszą świętą.
Wszyscy uczniowie klas pierwszych (w strojach galowych) spotykają się w wychowawcami o godz. 8.00 w szkole.
Wyjazd integracyjny do Wdzydz Kiszewskich dla klas pierwszych LO odbędzie się w dniach
02-04 września 2019 roku.