Ogłoszenia dla rodzicówOgłoszenia dla uczniówZ życia szkoły 2018/2019

Najbliższe spotkania z rodzicami odbędą się 2 kwietnia 2019 r. według następującego harmonogramu:
* godz. 17.00 – spotkanie Rady Rodziców – Gimnazjum i Liceum – sala 10
* godz. 17.30 – spotkanie rodziców uczniów Gimnazjum i Liceum z wychowawcami w salach lekcyjnych
* godz. 18.00 – spotkanie Rady Rodziców – Szkoła Podstawowa – sala 10
* godz. 18.30 – spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej z wychowawcami w salach lekcyjnych.
W tym dniu obowiązuje plan B (skrócone lekcje).
Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja Szkoły