Wszystkim osobom i instytucjom, które w Dniu Edukacji Narodowej pamiętały o nas i przesłały nam życzenia składam serdeczne podziękowania w imieniu własnym oraz pracowników.
 

Dariusz Kruca
dyrektor ZSK w Gdyni