W listopadzie, uczniowie Szkoły swoje godziny wychowawcze realizowali w miejscach Pamięci Narodowej. Poznali historię wydarzeń i bohaterów naszego narodu. Byli wzruszeni tym, że w ich wieku, albo młodsi od nich rówieśnicy, chwytali za broń i w imię wolności byli gotowi na wszystko. Ginęli w obronie Ojczyzny. Pamięć o poległych trwa. Modlitwie towarzyszyła refleksja oraz zapalony znicz i kwiaty.