Z życia szkoły 2018/2019

 
KEN-y 2018_1Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) –  to polskie odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz promocji i wspierania twórczości dzieci i młodzieży.
To szczególny rok (aż trzy wyróżnienia !!!)  i doniosłe wydarzenie, przede wszystkim dla wyróżnionych nauczycielek, ale też dla całej NASZEJ społeczności. Świadczy to zarówno o poziomie pracy uhonorowanych nauczycielek, jak też o renomie Gdyńskiego Katolika w środowisku oświatowym województwa!  Gratulacje WYRÓŻNIONYM mieli okazję złożyć w trakcie uroczystości Dyrektor Liceum – mgr inż. Leszek Ciesielski – oraz Dyrektor WYDZIAŁU STRATEGII I NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Pomorskim Kuratorium, dr Jerzy Wiśniewski ( zdjęcie poniżej):KEN-y 2018_4
Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej. Warto tu przypomnieć, iż Komisja Edukacji Narodowej (KEN), właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, to centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą rosyjskiego posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego – Ottona Magnusa von Stackelberga. Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej!
Fotoreportaż z dzisiejszej Uroczystości przedstawia dekorację wyróżnionych przez Wicewojewodę woj. pomorskiego i gratulacje od Wicekurator oraz …
KEN-y 2018_2
KEN-y 2018_3…  oczywiście gromkie brawa z sali!
GRATULACJE !!!