Z życia szkoły 2018/2019

W dniach 15-17 listopada br. z inicjatywy Pomorskiego Kuratora Oświaty, pani dr Moniki Kończyk, odbyła się pierwsza edycja Pomorskiego Hackatonu Oświaty.
Przez trzy kolejne dni blisko setka nauczycieli z różnych, pomorskich jednostek edukacyjnych, pracując w grupach, wypracowali postulaty, które zostaną przedstawione w formie rekomendacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Cieszy fakt, że nauczyciele naszej szkoły również zaangażowali się w pracę.
20181115_201427 20181116_190831 20181117_112909