W dniach 4 – 6 września 2018 roku, młodzież klas: IV a, IV b, V b i VII b Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami i opiekunami, uczestniczyła w obozie integracyjnym we Wdzydzach Kiszewskich.
W pierwszym dniu pobytu klasy spotkały się na integracji z wychowawcą i pedagogiem oraz uczestniczyły w grach i zabawach sportowych. Po obiedzie przyszedł czas na spotkanie z Księdzem Kanclerzem oraz Dyrektorem Szkoły. Kolejną atrakcją dnia był rejs statkiem po Jeziorze Wdzydzkim i podziwianie malowniczej przyrody oraz wysłuchanie historii miejsca. Ten bogaty w programie dzień zakończył się wspólnym ogniskiem.
Kolejny dzień obejmował kontynuację spotkań klas z wychowawcą i pedagogiem, po czym następowały gry i zabawy sportowe. Niespodzianką tego dnia było zwiedzanie Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich oraz udział w warsztatach z garncarstwa. Na zakończenie dnia młodzież uczestniczyła w dyskotece.
W ostatnim dniu naszego pobytu we Wdzydzach Kiszewskich, po spotkaniu z wychowawcą zostały zorganizowane i przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego zawody sportowe wraz z rywalizacją pomiędzy klasami. Po ich zakończeniu wróciliśmy do Gdyni.
Wychowawcy klas serdecznie dziękują opiekunom i młodzieży. Z modlitwą i radością w sercu przeżyliśmy szczęśliwie dany nam czas. Natomiast urok miejsca i pogoda napawały nas nieustannym zachwytem.
ZOBACZ ZDJĘCIA