W wyniku połączenia dwóch grup hydroksylowych przez grupę fosforanową powstaje wiązanie chemiczne. Najważniejsze powstałe m.in. o takie wiązanie chemiczne molekuły to kwasy nukleinowe. W ten sposób połączone są kolejne nukleotydy w łańcuchu DNA i RNA. Występujące tu wiązanie ma charakter 5`-3` , tzn. powstaje poprzez połączenie z grupą fosforanową piątego atomu węgla w deoksyrybozie ( lub rybozie w RNA) jednego nukleotydu z trzecim atomem węgla drugiego nukleotydu. Enzymy łączące dwa nukleotydy (niezależnie od polimeraz odpowiedzialnych odpowiednio za transkrypcję i translację) to ligazy a enzymy hydrolizujące to wiązanie to nukleazy.
Nukleazy zależnie od którego miejsca degradują kwasy nukleinowe dzielimy na egzonukleazy 3`, 5` oraz endonukleazy ( w tym restrykcyjne).
Na spotkaniach Koła Pasjonatów Biologii zgłębiając tajniki biologii molekularnej również przeprowadzamy symulacje procesów oraz modelowanie (w tym wykorzystując ogólnodostępne rekwizyty – jak choćby własne dłonie 🙂
kpb2018-06-25_dna rece