W dniach 18 – 20 kwietnia 2018 roku odbył się egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia, tuż przed egzaminem, uczniowie, rodzice, dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez Kanclerza Szkoły ks. prof. Wojciecha Cichosza w intencji trzecioklasistów. W tegorocznej sesji do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i z języka angielskiego przystąpiło 146 uczniów klas trzecich. Wśród zdających byli również tacy, którzy, jako laureaci konkursów przedmiotowych, byli zwolnieni z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego. Na wyniki trzeba poczekać do czerwca, mamy nadzieję, że będą satysfakcjonujące.

ZOBACZ ZDJĘCIA