„Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy.”
W ramach projektu „Pomorskiego Miasteczka Zawodów” uczniowie KLO uczestniczą w zajęciach warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych z doradztwa zawodowego. Głównym celem tych warsztatów jest: przygotowanie naszych uczniów do aktywnego życia zawodowego, towarzyszenie im w rozwijaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy i wspieranie w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych.
W tym celu 12 kwietnia 2018 r. druga już grupa młodzieży z kl. II AB KLO uczestniczyła w ciekawych zajęciach z doradcą zawodowym p. Anną Dąbrowską. Tym razem warsztaty odbyły się w sali wykładowej Fundacji Gospodarczej.
Młodzież na zajęciach zapoznała się z różnymi typami temperamentów i w sposób świadomy dobierała zawody, które pasowały do danego typu. Analizowała również jakiego zawodu nie powinien wykonywać np: sangwinik, choleryk, flegmatyk czy też melancholik.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich edukacyjnych ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych.
Do najciekawszych zagadnień poruszanych na spotkaniu zaliczyć należy:
• Analizę czynników wpływających na dokonywanie wyborów edukacyjno-zawodowych.
• Diagnozę typu temperamentu.
• Analizę wartości zawodowych.
• Ćwiczenia pomagające rozpoznawać swoje umiejętności i kompetencje.
• Kwestionariusz Scheina.
ZOBACZ ZDJĘCIA