W bieżącym roku szkolnym do II etapu Olimpiady Chemicznej zakwalifikowali się: Dominika Michalska z kl. IIA oraz Krzysztof Jasieński i Mikołaj Krysiak z kl. IIIB.
Dwudniowe zawody odbyły się w styczniu na Wydziale Chemii UG.
Do finału Olimpiady Chemicznej zakwalifikował się Krzysztof Jasieński. Uzyskał on tym samym tytuł Finalisty i prawo do zwolnienia z egzaminu maturalnego z chemii z maksymalnym wynikiem. Finał Olimpiady przeprowadzono 23 i 24 marca na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (część laboratoryjna) i na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (część pisemna). Wyniki poznamy w połowie  kwietnia.
Krzysztof Jasieński uczestniczył również w finałowych zawodach ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego prof. Swinarskiego na Uniwersytecie Mikołaja w Toruniu. Dwudniowe zawody przeprowadzono 9 i 10 marca. Wyniki poznamy wkrótce.