VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II – 2018

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. To wspaniała okazja do poszukiwania, poznania i przedstawienia wierszy Patrona naszych szkół oraz do ponownego spotkania w gronie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Prawdopodobnie wcześniej otrzymaliście Państwo informacje od organizatora finału, czyli Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Zaproponowany wcześniej grafik uległ zmianom ze względu na terminy ferii w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Według nowego terminarza etap regionalny konkursu odbędzie się 24 marca br. (sobota) w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II nr 8 w Gdańsku. Szczegółowe informacje o tym zdarzeniu zostaną rozesłane do tych szkół, które do 19 lutego potwierdzą swój udział na podany poniżej adres e-mail. Ogólnopolski finał  to okazja do spotkania się w Toruniu w dniach 7-8 kwietnia br. Etapy szkolne konkursu każda ze szkół przeprowadza u siebie do dnia 7 marca br.
 
Informacje dla komisji wewnątrzszkolnych:
1.      Uczestnik prezentuje dwa utwory autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
2.      Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.).
3.      Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
4.      Na wszystkich etapach ustalony został jeden schemat kryteriów oceny recytacji:
 
– do 10 punktów za dobór utworów
– do 5 punktów za każdy utwór – dykcja
– do 5 punktów za każdy utwór – tempo
– do 5 punktów za każdy utwór – intonacja
– do 5 punktów za każdy utwór – zrozumienie wymowy utworu
– do 5 punktów za każdy utwór – ogólne wrażenie
 
5.      Razem uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 punktów (bez ułamków).
6.      Wygrywa uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów.
 
Do etapu regionalnego wyłonieni zostają reprezentanci szkół – po jednym uczestniku z każdej grupy wiekowej (I. klasy I-III; II. klasy IV-VI; III. klasy VII; IV. klasy II-III gimnazjum; V. wszystkie klasy szkół ponadgimnazjalnych). Komisje konkursowe do 8 marca br. przesyłają wyniki etapu szkolnego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku na konkursowy adres e-mail: konkurs.recytatorskijpii@gmail.com
 
Zapraszamy do udziału!
ZSO nr 8 im. Jana Pawła II
w Gdańsku