Dnia 26 stycznia 2018 roku uczniowie klas matematyczno-fizycznych Liceum wzięli udział w wykładzie pt: „Ciąg Fibonacciego” wygłoszonym przez dr. hab. Antoniego Augustynowicza, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Na początku Pan Profesor przedstawił krótko historię tego ciągu. Następnie opowiadał o jego matematycznych własnościach (definicji ciągu i wynikających z niej wzorach, związku ciągu ze wzorami skróconego mnożenia, zależności między sąsiednimi wyrazami) oraz zdefiniował nowe ciągi: ciąg Lucasa i Tribonacciego, pokrewne z powyższym. Dowiedzieliśmy się również, gdzie ciąg Fibonacciego można „spotkać” w przyrodzie (liczba płatków w kwiatach czy liczba gałęzi w większości drzew na odpowiedniej wysokości jest którąś liczbą ciągu Fibonacciego). To był bardzo ciekawy wykład i pożytecznie spędzony czas.