Krzysztof Dmochowski uczeń klasy drugiej Liceum uzyskał kwalifikację do Regionalnego Festiwalu E(x)plory w Szczecinie ( 23 lutego 2018 r.). Konkurs E(x)plory to wyjątkowy konkurs nowoczesnych technologii. Sponsorem strategicznym i organizatorem finału krajowego jest m.in. Miasto Gdynia. Kwalifikacja już sama w sobie jest doniosłym wyróżnieniem. Krzysztof znalazł się w gronie ponad 100 innowacyjnych młodych naukowców. Konkurs pozwala na przygotowanie swoich autorskich projektów naukowo-badawczych i prezentację przed naukowym Jury.
explory
Krzysztof opracował projekt, pt. „Falowa elektrownia morska”.
Inspiracją dla podjętego przez niego projektu była obserwacja morza w czasie sztormu w okolicy bulwaru w Gdyni i wrażenie mocy i potęgi natury. Wsparciem była również literatura z serii „star wars” i trylogia „czarny mag”, gdzie mówi się o otaczającej nas energii, która istnieje we wszystkim. Jak sam mówi – „motywacją dla mnie jest również możliwość twórczego udziału w efektywnym poszukiwaniu form zaspokojenia społeczeństwa w tak potrzebną energię do rozwoju cywilizacyjnego”.
W tym wypadku dodatkowym walorem i motywacją jest wskazanie na możliwość pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych”.
Życzymy powodzenia na kolejnych etapach konkursu!