Za nami XXIV Pomorski Konkurs Literacko-Plastyczny pt. „Gwiazdka tuż, tuż…”.
Do siedziby Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych wpłynęło 1480 prac w postaci kartek świątecznych, grafiki, komputerowej, prac literackich oraz szopek. Jury w składzie: p. Magdalena Szlas, p. Marzena Hazuka Beraś i p. Izabela Mazurkiewicz oceniło kartki oraz szopki. P. Lila Wilczyńska, p. Henryk Połchowski i p. Celina Markowicz podjęli się oceny prac literackich natomiast p. Piotr Litwin, p. Radosław Składowski i p. Konrad Bryłowski wyłonili jurorów z grafiki komputerowej.
Dzięki gościnności Pana Dyrektora Tomasza Fopke uroczyste podsumowanie odbyło się 20 grudnia 2017 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Ze względu na ogromną ilość laureatów uroczystość została podzielona na dwie tury: pierwsza na godz. 12:00 dla dzieci z klas „0” i I-III szkół podstawowych oraz druga na godz. 13:30 dla starszych dzieci z klas IV-VII oraz młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Wicedyrektor PZPOW dla ubarwienia tego wydarzenia kulturalnego przywitała wszystkich zebranych laureatów, opiekunów oraz gości jako ‘Pani Śniegu’ w oryginalnym stroju. Nie zabrakło również świątecznych zagadek, za które dzieci otrzymały drobne upominki z rąk przebranych za Anioły pracownic PZPOW.
Po przeczytaniu najwyżej ocenionego wiersza z kategorii praca literacka nastąpiło wręczanie nagród. Aby uporać się z rozdaniem aż 182 dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi (ufundowanymi przez Starostwo Powiatu Wejherowskiego) na pomoc przybyli Pan Witold Reclaf – Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego, Pan Wojciech Rybakowski – Etatowy Członek Zarządu, Pan Jacek Thiel – Etatowy Członek Zarządu oraz Pan Andrzej Byczkowski – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Miło powiadomić, że wśród nagrodzonych znaleźli się też nasi uczniowie w osobach:
I m. Natalia Jermacz kl.7b (szopka)
II m. Maja Józefowicz kl.5 (szopka)
I m. Emilia Gryglicka kl.5 (kartka świąteczna)
II m. Milena Kozłowska kl.4 (kartka świąteczna)
Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Ciechanowicz z kl5, Joanna Łacheta z kl.6, Maciej Żmijewski z kl.6 oraz Jakub Stachowski z kl.7c.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!.
ZOBACZ ZDJĘCIA