24 marca 2017r.w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie kl. II KLO z adwokatem dr Sławomirem Korolukiem. Pan adwokat przybliżył młodzieży zagadnienia z prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Kameralna atmosfera spotkania zachęciła młodzież do dyskusji oraz zadawania nurtujących pytań.
Dr Sławomir Koroluk jest adwokatem i radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię adwokacką w Gdyni, jest również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Zarządzania oraz Gdańskiej Szkole Wyższej . Podczas zajęć bardzo szybko i sprawnie nawiązał kontakt z młodzieżą dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na zadawane pytania odpowiadał w sposób merytoryczny i fachowy. Młodzież z zaciekawieniem i bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu .Wykład wykraczał poza bloki tematyczne ,które na ogół obejmuje program edukacyjny „Adwokat przydaje się w życiu.”
Ciekawostką jest fakt, że temat spotkania zaproponowali uczniowie kl. II KLO i to na ich życzenie zaproszono gościnnie specjalistę w tej dziedzinie dr Sławomira Koroluka .
Bardzo serdecznie dziękujemy koordynatorowi projektu z ramienia Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku p. Michałowi Szarmachowi.
Kolejne już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie odbędzie się w kwietniu. Tym razem w projekcie uczestniczyć będą uczniowie kl. II gimnazjum.