Z radością informujemy, że 23 marca 2017 r. została zawarta umowa patronacka w ramach realizacji zadania publicznego „Pomorskie Miasteczko Zawodów” pomiędzy Fundacją Gospodarczą a Zespołem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni. Patronat doradztwa zawodowego jest usługą świadczoną w ramach zadania publicznego, realizowanego przez Fundację na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni.
Cieszy fakt, że młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego już po raz drugi ma możliwość udziału w profesjonalnych warsztatach oraz indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.
Ze strony Zespołu Szkół Katolickich umowę podpisał Dyrektor Dariusz Kruca. Fundację reprezentowała Irena Muszkiewicz-Herok  -Prezes Zarządu oraz Anna Dąbrowska – psycholog.
Patronat obejmuje stworzenie 3 grup uczniów, przeprowadzenie 2 warsztatów w ciągu roku kalendarzowego dla każdej z grup. Ponadto w ramach patronatu odbędą się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, poświęcone pogłębionemu samopoznaniu i zaplanowaniu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.
Pierwszy warsztat odbędzie się 20 kwietnia w siedzibie Fundacji, w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.

20170323_umowa