Wspólnota pracowników szkoły

Dyrektor</br>Zespołu Szkół Katolickich

Dyrektor
Zespołu Szkół Katolickich

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

www.cichosz.pl

Wicedyrektor<br />Katolickiej Szkoły Podstawowej

Wicedyrektor
Katolickiej Szkoły Podstawowej

mgr Dariusz Kruca

Wicedyrektor </br>Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Wicedyrektor
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

mgr inż. Leszek Ciesielski
Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
mgr AUGUSTYNOWICZ Mariusz Wychowanie fizyczne, basen
mgr BŁASZCZUK Mariola Pedagog, plastyka
dr BŁASZKIEWICZ Marta Matematyka
dr CHLEWICKA Beata Religia
ks. prof. dr hab. CICHOSZ Wojciech Filozofia, religia
mgr inż. CIESIELSKI Leszek Biologia
mgr CZATA Ewa Psycholog
ks. mgr DASZKIEWICZ Piotr Religia, fizyka
mgr DZIĘCIOŁ-GLIWIŃSKA Aneta Język angielski
mgr DŹWIG Mark Język angielski – native speaker
mgr GREN Natalia Język angielski
mgr HARACZ Julia Chemia
mgr JANIK Magdalena Język niemiecki, język angielski
mgr JANKOWSKA Justyna Edukacja wczesnoszkolna, opiekun świetlicy
mgr inż. KLIMOWSKA Patrycja Matematyka, fizyka, przyroda
mgr KOLEŚNIAK Danuta Język angielski
dr KOŁACZ Aneta Biologia
mgr KORNECKI Maciej Język polski
mgr KRUCA Dariusz Informatyka
mgr KUCHTA Henryka Nauczyciel bibliotekarz, awans zawodowy nauczycieli
mgr LEOSZEWSKA Anna Język francuski
dr MALECHA Piotr Chemia
mgr MELLER Joanna Język polski, logopeda, opiekun świetlicy
mgr MELLER Maciej Doradztwo zawodowe, historia, pp, religia, wos
mgr NARAJCZYK Rafał Historia, religia, wos
mgr OLEK Edyta Wychowanie fizyczne, basen
mgr PĘKALA Krzysztof Geografia, edb, technika
mgr PROKOP Ewa Język polski
mgr PRZYBYSZ Emilia Fizyka
mgr RYBIŃSKA Barbara Wychowanie fizyczne, basen
mgr SĘK Aleksandra Edukacja wczesnoszkolna
mgr SKWAREK Magdalena Język łaciński, greka klasyczna
mgr SOBOLEWSKA Hanna Język polski, opiekun świetlicy
mgr STANISŁAWSKA Iwona Biologia, przyroda, elementy filozofii, wdż
mgr STRASZKIEWICZ Katarzyna Matematyka, informatyka
mgr SULKOWSKI Krzysztof Wychowanie fizyczne, basen
mgr SZLACHCIKOWSKA Katarzyna Język angielski
mgr SZUDROWICZ Barbara Fizyka
mgr WANDTKE Alina Matematyka
mgr WANDTKE Anna Wychowanie fizyczne, basen
mgr WĄSIK-KOWALSKA Magdalena Język niemiecki
mgr WITTBRODT Ramona Edukacja wczesnoszkolna, opiekun świetlicy
mgr ZAJKOWSKI Paweł Informatyka, muzyka
mgr ŻARNECKI Mariusz Retoryka, wiedza o kulturze, teatr szkolny
Administracja

Nazwisko i imię Stanowisko
DĘBICKA Beata Kierownik sekretariatu
mgr DAMPC Justyna Księgowość
mgr CIECIERSKA Danuta Sekretarkamgr KLAMANN Rafał Kierownik administracyjny
CHUCHAŁA Danuta Pracownik obsługi
JAGIELOŃSKI Jerzy Woźny
KUPCZYK Agnieszka Pracownik administracyjno-biurowy
ŁAGA Monika Pracownik obsługi
MYSZKIEWICZ Alfred Konserwator
SUDOMIR Roman Pracownik obsługi
WYSKIEL Dorota Pracownik obsługi
ZGLENICKA Agnieszka Pracownik obsługilek. med. MALINA Janina Profilaktyka prozdrowotna
mgr POLEWCZYK Maciej Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż

 
Pracownicy, którzy odeszli do Domu Ojca
RiP – Requiescant in pace – Niech odpoczywają w pokoju

Imię i nazwisko Stanowisko Lata pracy
śp. Mieczysław WIERZBICKI
(1945-2007)
Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kierownik administracyjny
1997 – 2007
śp. Zdzisław SZUDROWICZ
(1953-2012)
Nauczyciel fizyki 2001 – 2003
śp. Stefan IŻYŁOWSKI
(1935-2016)
Nauczyciel retoryki i teatrologii 2002 – 2003
śp. Bożena ZDEBSKA
(1969-2016)
Nauczycielka j. angielskiego 1997 – 2004
śp. Genowefa SZEWCZYK
(1948-2018)
Pracownik obsługi 1994 – 2016
śp. Eugeniusz ŻYTO
(1934-2018)
Konserwator 1995 – 2008