Wspólnota pracowników szkoły

Dyrektor

Dyrektor

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

www.cichosz.pl

Wicedyrektor<br />Katolickiej Szkoły Podstawowej

Wicedyrektor
Katolickiej Szkoły Podstawowej

mgr Dariusz Kruca

Wicedyrektor </br>Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Wicedyrektor
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

mgr inż. Leszek Ciesielski
Nauczyciele

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr AUGUSTYNOWICZ Mariusz Wychowanie fizyczne, basen
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr BŁASZCZUK Mariola Pedagog, plastyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
dr BŁASZKIEWICZ Marta Matematyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
dr CHLEWICKA Beata Religia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ks. prof. dr hab. CICHOSZ Wojciech Filozofia, religia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr inż. CIESIELSKI Leszek Biologia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr CZATA Ewa Psycholog
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ks. mgr inż. DASZKIEWICZ Piotr Religia, fizyka
mgr DZIĘCIOŁ-GLIWIŃSKA Aneta Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr DŹWIG Mark Język angielski – native speaker
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr GREN Natalia Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr HARACZ Julia Chemia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr JANIK Magdalena Język niemiecki, język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr JANKOWSKA Justyna Edukacja wczesnoszkolna, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr inż. KLIMOWSKA Patrycja Matematyka, fizyka, przyroda
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KOLEŚNIAK Danuta Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KORNECKI Maciej Język polski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KOS Kamila Język francuski, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KRUCA Dariusz Informatyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KUCHTA Henryka Nauczyciel bibliotekarz, awans zawodowy nauczycieli
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
dr MALECHA Piotr Chemia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr MELLER Joanna Język polski, logopeda, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr MELLER Maciej Doradztwo zawodowe, historia, pp, religia, wos
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr NARAJCZYK Rafał Historia, religia, wos
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr OLEK Edyta Wychowanie fizyczne, basen
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr PĘKALA Krzysztof Geografia, edb, technika
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr PROKOP Ewa Język polski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr PRZYBYSZ Emilia Fizyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr RYBIŃSKA Barbara Wychowanie fizyczne, basen
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SĘK Aleksandra Edukacja wczesnoszkolna
mgr SKWAREK Magdalena Język łaciński, greka klasyczna
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SOBOLEWSKA Hanna Język polski, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr STANISŁAWSKA Iwona Biologia, przyroda, elementy filozofii, wdż
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr STRASZKIEWICZ Katarzyna Matematyka, informatyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SULKOWSKI Krzysztof Wychowanie fizyczne, basen
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SZLACHCIKOWSKA Katarzyna Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SZUDROWICZ Barbara Fizyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WANDTKE Alina Matematyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WANDTKE Anna Wychowanie fizyczne, basen
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WĄSIK-KOWALSKA Magdalena Język niemiecki
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WITTBRODT Ramona Edukacja wczesnoszkolna, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr ZAJKOWSKI Paweł Informatyka, muzyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr ŻARNECKI Mariusz Retoryka, wiedza o kulturze, teatr szkolny
Administracja

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
DĘBICKA Beata Kierownik sekretariatu
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KLAMANN Rafał Kierownik administracyjny
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr DAMPC Justyna Księgowa
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr CIECIERSKA Danuta Sekretarka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
lek. med. MALINA Janina Profilaktyka prozdrowotna
mgr POLEWCZYK Maciej Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
CHUCHAŁA Danuta Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
JAGIELOŃSKI Jerzy Woźny
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
KUPCZYK Agnieszka Pracownik administracyjno-biurowy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ŁAGA Monika Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
MYSZKIEWICZ Alfred Konserwator
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
SUDOMIR Roman Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
WYSKIEL Dorota Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ZGLENICKA Agnieszka Pracownik obsługi

 
Pracownicy, którzy odeszli do Domu Ojca
RiP – Requiescant in pace – Niech odpoczywają w pokoju

Imię i nazwisko Stanowisko Lata pracy
śp. Mieczysław WIERZBICKI
(1945-2007)
Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kierownik administracyjny
1997 – 2007
śp. Zdzisław SZUDROWICZ
(1953-2012)
Nauczyciel fizyki 2001 – 2003
śp. Stefan IŻYŁOWSKI
(1935-2016)
Nauczyciel retoryki i teatrologii 2002 – 2003
śp. Bożena ZDEBSKA
(1969-2016)
Nauczycielka j. angielskiego 1997 – 2004
śp. Genowefa SZEWCZYK
(1948-2018)
Pracownik obsługi 1994 – 2016
śp. Eugeniusz ŻYTO
(1934-2018)
Konserwator 1995 – 2008