Wspólnota pracowników szkoły

Kanclerz</br>Zespołu Szkół Katolickich

Kanclerz
Zespołu Szkół Katolickich

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

www.cichosz.pl

Dyrektor<br />Katolickiej Szkoły Podstawowej

Dyrektor
Katolickiej Szkoły Podstawowej

mgr Dariusz Kruca

Dyrektor </br>Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Dyrektor
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

mgr inż. Leszek Ciesielski

Wicedyrektor</br>Katolickiej Szkoły Podstawowej

Wicedyrektor
Katolickiej Szkoły Podstawowej

mgr Magdalena Wąsik-Kowalska

Dyrektor</br> Gimnazjum Katolickiego

Dyrektor
Gimnazjum Katolickiego

mgr Alina Wandtke
Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
mgr AUGUSTYNOWICZ Mariusz Wychowanie fizyczne
mgr BŁASZCZUK Mariola Pedagog, plastyka
dr BŁASZKIEWICZ Marta Matematyka
dr CHLEWICKA Beata Religia
ks. prof. dr hab. CICHOSZ Wojciech Filozofia, psychologia, religia
mgr CIECIERSKA Danuta Podstawy przedsiębiorczości, wdż
mgr inż. CIESIELSKI Leszek Biologia
ks. mgr CZABAJ Krzysztof Prefekt
mgr CZATA Ewa Psycholog, opiekun świetlicy
mgr DUŁAK Magdalena Biologia, technika
mgr DZIĘCIOŁ-GLIWIŃSKA Aneta J. angielski
mgr DŹWIG Mark Native speaker, j. angielski
mgr FELCZAK Ewa J. niemiecki, j. rosyjski
mgr GREN Natalia J. angielski
mgr HARACZ Julia Chemia
mgr JANIK Magdalena J. niemiecki, j. angielski
mgr inż. KLIMOWSKA Patrycja Fizyka, matematyka
mgr KOLEŚNIAK Danuta J. angielski
mgr KORNECKI Maciej J. polski
mgr KRUCA Dariusz Informatyka
mgr KUCHTA Henryka Nauczyciel bibliotekarz, awans zawodowy nauczycieli
mgr LARCZYŃSKA-RENC Wanda Fizyka
mgr LEOSZEWSKA Anna J. francuski
dr MALECHA Piotr Chemia
mgr MELLER Joanna J. polski, logopeda
mgr MELLER Maciej Doradztwo zawodowe, historia, pp, religia, wos
mgr NARAJCZYK Rafał Historia, religia, wos
mgr OLEK Edyta Wychowanie fizyczne
mgr PĘKALA Krzysztof Geografia, edb, technika
mgr PROKOP Ewa J. polski
mgr RYBIŃSKA Barbara Wychowanie fizyczne, pływanie
mgr SĘK Aleksandra Edukacja wczesnoszkolna
mgr SKWAREK Magdalena J. łaciński, greka klasyczna
mgr SOBOLEWSKA Hanna J. polski
mgr STANISŁAWSKA Iwona Biologia, przyroda, elementy filozofii
mgr STRASZKIEWICZ Katarzyna Matematyka, informatyka
mgr SULKOWSKI Krzysztof Wychowanie fizyczne
mgr SZLACHCIKOWSKA Katarzyna J. angielski, technika
mgr SZLACHTA Krystyna Matematyka
mgr SZUDROWICZ Barbara Fizyka
mgr WANDTKE Alina Matematyka
mgr WANDTKE Anna Wychowanie fizyczne
mgr WĄSIK-KOWALSKA Magdalena J. niemiecki, technika
mgr ZAJKOWSKI Paweł Informatyka, muzyka
mgr ŻARNECKI Mariusz Retoryka, wiedza o kulturze, teatr szkolny
dr ŻYNIS-ALEKSANDER Agnieszka J. angielski
Administracja

Nazwisko i imię Stanowisko
DĘBICKA Beata Kierownik sekretariatu
mgr DAMPC Justyna Księgowość
mgr CIECIERSKA Danuta Sekretarkamgr KLAMANN Rafał Kierownik administracyjny
CHUCHAŁA Danuta Pracownik obsługi
JAGIELOŃSKI Jerzy Woźny
KREFT Danuta Pracownik obsługi
ŁAGA Monika Pracownik obsługi
MYSZKIEWICZ Alfred Konserwator
SUDOMIR Roman Pracownik obsługi
WYSKIEL Dorota Pracownik obsługi
ZGLENICKA Agnieszka Pracownik obsługilek. med. MALINA Janina Profilaktyka prozdrowotna
mgr POLEWCZYK Maciej Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż

 
Pracownicy, którzy odeszli do Domu Ojca
RiP – Requiescant in pace – Niech odpoczywają w pokoju

Imię i nazwisko Stanowisko Lata pracy
śp. Mieczysław WIERZBICKI
(1945-2007)
Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kierownik administracyjny
1997 – 2007
śp. Zdzisław SZUDROWICZ
(1953-2012)
Nauczyciel fizyki 2001 – 2003
śp. Stefan IŻYŁOWSKI
(1935-2016)
Nauczyciel retoryki i teatrologii 2002 – 2003
śp. Bożena ZDEBSKA
(1969-2016)
Nauczycielka j. angielskiego 1997 – 2004
śp. Genowefa SZEWCZYK
(1948-2018)
Pracownik obsługi 1994 – 2016
śp. Eugeniusz ŻYTO
(1934-2018)
Konserwator 1995 – 2008