12 Sierpień 2019
12 sierpnia 2019

22 sierpnia 2019 roku 15.00-18.00 – odbiór mundurów szkolnych (data i godzina odbioru ustalona z producentem odzieży szkolnej).

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 02 września 2019 roku o godz. 9.00 uroczystą mszą świętą.

Wyjazd integracyjny do Wdzydz Kiszewskich dla klas pierwszych LO odbędzie się w dniach
02-04 września 2019 roku.