28 Sierpień 2019
28 sierpnia 2019

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 02 września 2019 roku o godz. 9.00 uroczystą mszą świętą.

Wszyscy uczniowie klas pierwszych (w strojach galowych) spotykają się w wychowawcami o godz. 8.00 w szkole.

Wyjazd integracyjny do Wdzydz Kiszewskich dla klas pierwszych LO odbędzie się w dniach
02-04 września 2019 roku.