Współpraca Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z uczelniami wyższymi