I Komunia święta 2022

Drodzy Rodzice dzieci, które 7 maja 2022 roku o godz. 10:00 mają przystąpić do Pierwszej Komunii świętej.

Niestety epidemia koronawirusa w dalszym ciągu utrudnia nasze funkcjonowanie, dlatego dzieci uczestniczą w przygotowaniach do I komunii w ramach lekcjach religii w szkole. Zatem, na razie prosimy o zapisywanie dzieci poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie szkoły (do dnia 15 października 2021 r.). Prosimy też, abyście kontrolowali i omawiali ze swoimi dziećmi treść poszczególnych katechez szkolnych, a także byście pobożnie wraz z dziećmi uczestniczyli we mszy świętej.

Dzieci, które zostały ochrzczone poza parafią pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu, prosimy o dostarczenie aktu chrztu świętego do dnia 30 listopada 2021 roku.

Dalsze decyzje będziemy podejmowali w zależności od przebiegu epidemii.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy,
ks. Sławomir Decowski – proboszcz
ks. Wojciech Cichosz – dyrektor ZSK

Dane zgłaszanego dziecka

DD myślnik MM myślnik RRRR
DD myślnik MM myślnik RRRR
Prosimy o podanie wezwania i pełnego adresu

Adres zamieszkania

Informacja


DEKLARACJA.
Zapoznaliśmy się z wymaganiami jakie Kościół, szkoła i parafia stawiają dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzicom (opiekunom). Podejmujemy w tym roku szczególną odpowiedzialność za wychowanie religijne naszego dziecka, zgodnie z wyznaniem złożonym w dniu jego Chrztu św.
Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka przed i po spotkaniu przygotowującym do przyjęcia Sakramentu.
Dlatego zobowiązujemy się:
1. dostarczyć akt chrztu św. z parafii, gdzie dziecko przyjęło Chrzest św. do 30.11.2021 r.
2. uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto nakazane (najlepiej na Mszy z kazaniem dla dzieci o godz. 11.00);
3. pomagać dziecku w przyswajaniu materiału z katechizmu i sprawdzać regularnie jego opanowywanie (wraz z podpisem i oceną);
4. systematycznie brać udział w spotkaniach dla rodziców wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do I Komunii Świętej;
5. uczyć w domu dziecko modlitwy i przestrzegania przykazań Bożych własnym przykładem.
6. wprowadzać dziecko, w miarę możliwości, w udział w nabożeństwach roku liturgicznego, takich jak: nabożeństwo różańcowe w październiku, roraty w grudniu, droga krzyżowa w Wielkim Poście, nabożeństwo majowe w maju.
Wyrażenie woli

Dane rodziców

Format: XXX-XXX-XXX
Format: XXX-XXX-XXX
Adres e-mail
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.