Szkolne Koło Caritas

caritas-baner

“Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, 
które wyrażają się w wielorakich posługach. 
To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności, 
gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych.”

Benedykt XVI (Deus Caritas Est)

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, która włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą I wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezjalną I parafialną. Członkami koła są uczniowie, którzy akceptują cele działania zawarte w Statucie.

Zasadniczym celem SKC jest niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość, na terenie której znajduje się szkoła).

Wolontariusz to osoba podejmująca się spraw bez wynagrodzenia, kierująca się chęcią pomagania innym oraz działania w imię akceptowanych celów. Wolontariusz poświęca innym swój czas, energię i wiedzę rezygnując z pieniędzy i odpoczynku.

POPRZEZ WOLONTARIAT:

  • doświadczysz radości w posłudze bliźnim;
  • zrealizujesz przykazanie miłości w sposób czynny;
  • poznasz nowych ludzi;
  • zdobędziesz ważne życiowe doświadczenia;
  • odkryjesz nowe możliwości;
  • lepiej poznasz samego siebie;

Jeśli utożsamiasz się z ideą bezinteresownej pomocy innym i chciałbyś do nas dołączyć?. zatrzymaj się dłużej na tej stronie i podejmij słuszną decyzję! Jest to miejsce przyjazne dla wszystkich zainteresowanych bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi niesioną przez Caritas.

Opiekunowie koła:
Magdalena Janik
Julia Haracz
Natalia Gren