Szkolne dokumenty

Statut Zespołu Szkół Katolickich im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

pdf

Zasady bezpieczeństwa i regulamin dyżurów nauczycieli

pdf

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół Katolickich

pdf