Stypendia

Pomoc w przygotowaniu wniosków stypendialnych:
- wychowawcy klas,
- mgr inż. Patrycja Kobylańska,
- mgr Katarzyna Szlachcikowska.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW:
https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA:
https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania/

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:
https://des.pomorskie.eu/program-wspierania-zdolnych-uczniow/-/asset_publisher/X8s00aMRckMG/content/stypendia-finansowane-z-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego-za-rok-szkolny-2019-2020?_101_INSTANCE_X8s00aMRckMG_redirect=%2Fprogram-wspierania-zdolnych-uczniow

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ:
https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2020-2021

DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA

FUNDUSZ STYPENDIALNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU GDAŃSKIEGO
“https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-funduszu-stypendialnego-nszz-solidarnosc-przed-xviii-edycja-w-2020-roku/

STYPENDIUM MIASTA GDYNI
https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,81/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,496642

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMI
https://rumia.eu/stypendia

STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO
https://powiatwejherowski.pl/stypendia

STYPENDIA POMOSTOWE (DOTYCZY MATURZYSTÓW)
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
https://fundusz.org/rekrutacja/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020

MOJE STYPENDIUM
http://www.mojestypendium.pl