Stypendia

Pomoc w przygotowaniu wniosków stypendialnych:
- wychowawcy klas,
- mgr inż. Patrycja Kobylańska,
- mgr Katarzyna Szlachcikowska.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW:
https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA:
https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania/

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego 2021/2022

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ:
Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja

DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA

FUNDUSZ STYPENDIALNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU GDAŃSKIEGO
https://pomorskafundacja.org.pl/2021/05/25/aktualne-dokumenty-funduszu-stypendialnego-2021/

STYPENDIUM MIASTA GDYNI
https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,81/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,496642

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMI
https://rumia.eu/stypendia

STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO
https://powiatwejherowski.pl/stypendia

STYPENDIA POMOSTOWE (DOTYCZY MATURZYSTÓW)
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021/
https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/05/program-i-regulamin.pdf

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
https://fundusz.org/rekrutacja/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020

MOJE STYPENDIUM
http://www.mojestypendium.pl