Dokumenty Liceum Ogólnokształcącego

Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Zasady organizowania i prowadzenia zajęć zdalnych
w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

〈 〈 Egzamin maturalny 〉 〉