Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców na kadencję 2020/2021
Rada Rodziców KATOLIKA
Przewodniczący: Tomasz Krasodomski
Rada Rodziców KATOLIKA
Z-ca przewodniczącego: Aleksandra Rogaczewska-Kukawka

E-mail do Rady Rodziców: rada.rodzicow@katolik.info.pl

 

Członkowie Rady Rodziców
Nazwisko Imię Klasa
Górska Marlena 1a
Górska-Pietrzykowska Aneta 2a
Dąbrowska Aleksandra 2b
Rogaczekawka-Kukawka Aleksandra 3a
Gotowska Sylwia 4a
Janczewska Anna 5a
Budny Wioleta 6a
Jenczelewska Anna 6b
Dąbrowska Joanna 7a
Piotrowska Eliza 7b
Iwanicki Leszek 8a
Krasodomski Tomasz 1P
Gołaszewska Julia 1MH
Grinholc- Marczak Bernadeta 2P
Płoskowicz Anna 2MH
Dąbrowska Joanna 2A
Licau Marta 2BC
Różańska Monika 3AB

Termin kolejnego spotkania Rady RodzicówZebranie Rady Rodziców odbędzie się dnia 08.06.2021 o godz. 18.00 przy pomocy platformy MS Teams
Tomasz Krasodomski

Prosimy wszystkich przedstawicieli trójek klasowych o uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół Katolickich

pdf

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na konto ZSK:
Santander Bank Polska S.A. nr 15 1500 1881 1210 2007 0562 0000
Tytuł przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Prosimy o dokonywanie wpłat za basen na konto ZSK:
Santander Bank Polska S.A. nr 48 1090 1102 0000 0001 4698 1302
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa.