Wspólnota pracowników szkoły

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

www.cichosz.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa

Katolicka Szkoła Podstawowa

mgr Dariusz Kruca

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

mgr inż. Leszek Ciesielski
 

Nauczyciele

 

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr AUGUSTYNOWICZ Mariusz Wychowanie fizyczne, pływanie
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr BARTUSCH Weronika Edukacja wczesnoszkolna
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr BŁASZCZUK Mariola Pedagog szkolny, plastyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
dr CHLEWICKA Beata Religia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr CHYTŁA Dominika Chemia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ks. prof. dr hab. CICHOSZ Wojciech Filozofia, religia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr CIECIERSKA Danuta Wychowanie do życia w rodzinie
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr inż. CIESIELSKI Leszek Biologia, nauczyciel bibliotekarz
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr CWALINA Anita Biologia, chemia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr CZATA Ewa Psycholog
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr DRĄŻKIEWICZ Małgorzata Oligofrenopedagog, surdopedagog, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr DZIĘCIOŁ-GLIWIŃSKA Aneta Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ks. mgr DZIONK Adam Religia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr DŹWIG Mark Native speaker
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr GREN Natalia Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr HARACZ Julia Chemia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr inż. KOBYLAŃSKA Patrycja Matematyka, fizyka, przyroda
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KOLEŚNIAK Danuta Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KORNECKI Maciej Język polski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KOS Kamila Język francuski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KRUCA Dariusz Informatyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KUCHTA Henryka Nauczyciel bibliotekarz, awans zawodowy nauczycieli
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
dr LALIK Marta Matematyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr MELLER Joanna Język polski, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr MELLER Maciej Doradztwo zawodowe, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, religia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr NARAJCZYK Rafał Historia, wiedza o społeczeństwie
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr OLEK Edyta Wychowanie fizyczne, pływanie
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr PĘKALA Krzysztof Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr PROKOP Ewa Język polski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr PRZYBYSZ Emilia Fizyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr ROCZNIAK Aneta Edukacja wczesnoszkolna
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr RYBIŃSKA Barbara Wychowanie fizyczne, pływanie
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SĘK Aleksandra Edukacja wczesnoszkolna, edukacja językowa – język angielski, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SKWAREK Magdalena Łacina i antyk
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SOBOLEWSKA Hanna Język polski, opiekun świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr STANISŁAWSKA Iwona Biologia, przyroda, filozofia
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr STRASZKIEWICZ Katarzyna Matematyka, informatyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SULKOWSKI Krzysztof Wychowanie fizyczne
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SZLACHCIKOWSKA Katarzyna Język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SZUDROWICZ Barbara Fizyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr SZWEJER Magdalena Język niemiecki, język angielski
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
dr TESMAR Joanna Fizyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WANDTKE Alina Matematyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WANDTKE Anna Wychowanie fizyczne
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WĄSIK-KOWALSKA Magdalena Język niemiecki
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr WITTBRODT Ramona Edukacja wczesnoszkolna, język regionalny – kaszubski, kierownik świetlicy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr ZAJKOWSKI Paweł Informatyka, muzyka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr ŻARNECKI Mariusz Łacina i antyk, retoryka

 

Administracja

 

 

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr KLAMANN Rafał Kierownik administracyjny
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
DĘBICKA Beata Kadry
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr DAMPC Justyna Księgowa
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr CIECIERSKA Danuta Sekretarka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
KUPCZYK Agnieszka Pracownik administracyjno-biurowy
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
lek. med. MALINA Janina Opieka medyczna
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
PEPLINSKA Edyta Pielęgniarka
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
mgr POLEWCZYK Maciej Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
CHUCHAŁA Danuta Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ŁAGA Monika Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
MYSZKIEWICZ Alfred Konserwator
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
SUDOMIR Roman Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
WYSKIEL Dorota Pracownik obsługi
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich
ZGLENICKA Agnieszka Pracownik obsługi

 


 

Pracownicy, którzy odeszli do Domu Ojca
RiP – Requiescant in pace – Niech odpoczywają w pokoju

 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Lata pracy
śp. Mieczysław WIERZBICKI
(1945-2007)
Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kierownik administracyjny
1997 – 2007
śp. ks. Piotr MAZUR
(1971-2009)
Ewangelizator 2000 – 2009
śp. Zdzisław SZUDROWICZ
(1953-2012)
Nauczyciel fizyki 2001 – 2003
śp. Stefan IŻYŁOWSKI
(1935-2016)
Nauczyciel retoryki i teatrologii 2002 – 2003
śp. Bożena ZDEBSKA
(1969-2016)
Nauczycielka j. angielskiego 1997 – 2004
śp. Genowefa SZEWCZYK
(1948-2018)
Pracownik obsługi 1994 – 2016
śp. Eugeniusz ŻYTO
(1934-2018)
Konserwator 1995 – 2008
śp. ks. Piotr LEWAŃCZYK
(1969-2019)
Katecheta 2006 – 2011
śp. Wanda LARCZYŃSKA-RENC
(1948-2020)
Nauczycielka fizyki 2018 – 2019