Nagroda Dyrektora Szkoły

Laureaci Nagrody Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II
w Gdyni

Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2018/2019