OLIMPIADY

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych - aktualizacja

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Aktualny

Terminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Aktualny

Przedmiotowe konkursy wojewódzkie na stronie kuratorium

Konkursy organizowane przez naszą szkołę