Charakterystyka

Klasa dla pasjonatów nauk humanistycznych. Realizacja kół związanych z przygotowaniem do konkursów i olimpiad przedmiotowych z zakresu nauk humanistycznych: historycznych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Współpraca z uczelniami wyższymi Trójmiasta. Wykłady w szkole i zajęcia akademickie na uczelni. Przygotowanie do studiowania na kierunkach: prawo, politologia, psychologia, pedagogika, filozofia, dziennikarstwo, historia, polonistyka.

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej

- język polski
- matematyka
- historia
- język angielski

Przedmioty rozszerzone

- język polski
- historia
- język angielski

Języki obce

- język angielski
- język francuski
- język niemiecki
- język łaciński