Charakterystyka

Klasa dla pasjonatów nauk biologiczno-chemicznych. Zajęcia w pracowniach chemicznej i przyrodniczej. Koła zainteresowań oraz przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych: biologicznych, ekologicznych i chemicznych. Współpraca z uczelniami wyższymi Trójmiasta. Wykłady w szkole i zajęcia w laboratoriach akademickich. Przygotowanie do studiowania na kierunkach: medycznych, biologicznych i biotechnologii oraz chemicznych i ochronie środowiska.

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej

- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia

Przedmioty rozszerzone

- biologia
- chemia
- język angielski

Języki obce

- język angielski
- język francuski
- język niemiecki
- język łaciński