Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Drodzy Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Jana Pawła II

Czas nauki w liceum to szczególny okres. Rekrutuje się tu młodzież, a absolwentami są już dorośli ludzie. To tu dojrzewa się do wyboru ścieżki kariery. Już wybór przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym i wynik matury determinuje często kierunek podejmowanych studiów, a w konsekwencji całe dorosłe i zawodowe życie. Poszukujcie swoich pasji!!! Wielkim szczęściem w sprawach zawodowych jest wykonywać to, co się lubi, co sprawia radość i daje poczucie spełnienia. To tu, w liceum, dokonuje się ten zaczarowany etap życia zwany dojrzewaniem ku dorosłości. Jesteśmy z Wami i dla Was. Razem chcemy poszukiwać najlepszych dróg, chcemy wspierać Was w tak doniosłych, ale i trudnych wyzwaniach. Miejcie odwagę stawiać właściwe, w tym również te najtrudniejsze pytania. My chcemy wspierać Was w twórczym procesie poszukiwania jak najtrafniejszych odpowiedzi. Waszych odpowiedzi!!! To bardzo ważne, bo dojrzałość ostatecznie przejawia się właśnie w umiejętności dokonywania wyborów i odpowiedzialności za nie. Dotyczy to tak ważnych obszarów jak przyjaźń, miłość, praca, życie osobiste, rodzina – szczęście! Jesteśmy z Wami i dla Was. Stawiajcie nam i sobie trudne pytania, oczekujcie daleko idącego wsparcia w rozwoju i … pozwólcie nam być ostatecznie dumnymi z Waszej postawy, wyborów i sukcesów!