Współpraca z Politechniką Gdańską

Od wielu lat Katolickie Liceum współpracuje z Politechniką Gdańską, a w szczególności z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W tym roku szkolnym ponownie bierzemy udział w Akademii ETI – projekty PATO oraz ETA. Pierwszy z tych projektów to trening olimpijski z programowania w C++, zajęcia są prowadzone przez wykładowców PG. Drugi projekt to zajęcia ze…

Czytaj więcej

Rada Konsultacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

W miniony wtorek, tj . 26 października br. na zaproszenie Dziekana Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik, reprezentując naszą społeczność, uczestniczył w obradach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wicedyrektor KLO mgr inż. Leszek Ciesielski. Jesteśmy wieloletnim członkiem tego gremium  w skład którego wchodzą ważne w opinii Wydziału Chemicznego PG instytucje z tzw.…

Czytaj więcej

Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur – Nowy Rok Akademicki 2021/2022

Kolejny raz, w NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2021/2022,  mieliśmy zaszczyt wysłuchać Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur. W ramach współpracy ze szkołą zaprosili nas: W dniu 27.09.2021 r. Prof. dr. hab. Wojciech Kamysz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu  Medycznego oraz Rada Wydziału na uroczystość Immatrykulacji studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego kierunków: Farmacja, Analityka Medyczna, Przemysł Farmaceutyczny…

Czytaj więcej

Mikroskopia Elektronowa na Uniwersytecie Gdańskim

Dzięki uprzejmości pani dr hab Magdaleny Narajczyk prof. UG grupa medyczna klasy 2MH mogła odwiedzić Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Podczas wizyty mogliśmy zobaczyć szkielet finwala, szkielety innych ssaków lądowych a także ryby z jeziora Malavi w wielkim  akwarium. Ponadto odwiedziliśmy niezwykle klimatyczne muzeum bursztynu, gdzie widzieliśmy piękne okazy inkluzji.…

Czytaj więcej

Paulina członkiem Koła Olimpijskiego z Biologii – „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”

Kolejny sukces Pauliny Gruszczyńskiej w jej zmaganiach z biologią! Paulina w lutym brała udział w rekrutacji do bieżącej edycji „Kółka Olimpijskiego z Biologii” w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”.  Koło prowadzone jest przez naukowców Wydziału Biologii UG  i jest ukierunkowane na przygotowanie merytoryczne rokujących w ocenie komisji zawodników do pisania pracy badawczej zgodnie z metodologią naukową…

Czytaj więcej

ZSK w Zespole Eksperckim MWB UG-GUM

Z satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie skierowane do Szkoły,  w związku z nową czteroletnią kadencją władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  dla wicedyrektora Leszka Ciesielskiego do dalszego uczestnictwa w Zespole Eksperckim przy Wydziale. Zespół konsultacyjny w toku cyklicznych spotkań, na co zwrócono szczególną uwagę w przesłanym piśmie Dziekana Wydziału dr hab. Eweliny Król,…

Czytaj więcej

Obserwacja mikroskopowa komórki roślinnej

Wizyta licealistów w dniu 25 września do KATEDRY CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN Wydziału Biologii UG związana była z przygotowanymi dla niech  z zajęciami z zakresu mikroskopowania. Tym razem mikroskop optyczny i obserwacja  składników komórki roślinnej i wybranych procesów. Prowadząca dr Małgorzata Kapusta  Treści programowe: Budowa mikroskopu i technika mikroskopowania Budowa komórki roślinnej: składniki plazmatyczne i…

Czytaj więcej

Biotechnologia i kosmetyki

23 września 2019 – Temat: „Zrób sobie krem – zastosowanie metod mikrobiologicznych w przemyśle kosmetycznym” to kolejny problem do rozwiązania w ramach pracy laboratoryjnej z którym zmagali się nasi licealiści z klas 1 biol.-chem. Byliśmy gośćmi w KATEDRZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ oraz KATEDRZE GENETYKI MOLEKULARNEJ BAKTERII Zajęcia prowadziły dr Sylwia Bloch oraz mgr Lidia Boss Treści…

Czytaj więcej

Inauguracja „Laborki 2019/20" na UG

20 września 2019 klasa 2 biol-chem., w ramach projektu „Poznaj pracę biologa”  odwiedzała KATEDRĘ FIZJOLOGII ZWIERZĄT I CZŁOWIEKA na Wydziale Biologii UG.  Warsztaty złożone z wykładu i części praktycznej w laboratorium prowadziła dr Beata Grembecka Temat: „Zobaczyć komórkę nerwową, czyli w jaki sposób barwi się mózg” Treści programowe: Jak zobaczyć neuron pod mikroskopem i skąd…

Czytaj więcej

Warsztaty na Politechnice Gdańskiej

W środę 27 marca br. zainteresowani uczniowie Liceum wzięli udział w warsztatach zatytułowanych „Logika w elektronice”. Zajęcia odbyły się na Politechnice Gdańskiej na Wydziale ETI.  Spotkanie prowadzili studenci PG – członkowie kół naukowych Soliton i Biophoton. Prezentacja rozpoczęła się krótkim wstępem, w którym prowadzący przypomnieli podstawowe prawa logiki oraz zapis liczby w postaci binarnej. Zasadniczą częścią…

Czytaj więcej

Wykład matematyczny "Teoria gier"

22 marca uczniowie 1 klasy liceum mieli okazję wysłuchać wykładu profesora Uniwersytetu Gdańskiego Jarosława Pykacza pt.: „Teoria gier”. Dowiedzieliśmy się, że gra to dowolna sytuacja konfliktowa, gracz natomiast to dowolny jej uczestnik. Graczem może być na przykład człowiek lub przedsiębiorstwo. Każda strona wybiera pewną strategię postępowania, po czym zależnie od strategii własnej oraz innych uczestników…

Czytaj więcej

Warsztaty na Wydziale Biologii Uniwersyteu Gdańskiego

„Gdyby ludzki mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy wtedy tak głupi, że nie zrozumielibyśmy go i tak.” – to znane słowa Jostein’a Gaardera, norweskiego pisarza, autora książek filozoficznych. A jednak człowiek cały czas dąży do zdobycia wiedzy na temat tej najbardziej skomplikowanej „maszyny” naszego organizmu.  Mogli się o tym przekonać uczniowie II…

Czytaj więcej