Zajęcia z biologii molekularnej w Bio Laboratorium PPNT

15 kwietnia uczniowie klasy I liceum wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych, podczas których izolowali DNA  plazmidowe bakterii E. coli. Następnie za pomocą elektroforezy wysokonapięciowej  prowadzonej na żelu agarozowym rozdzielali przygotowane własnoręcznie próby DNA i oglądali efekt swojej pracy pod lampą UV.  Dzięki tym zajęciom utrwaliliśmy wiedzę zdobytą na lekcjach biologii i nabyliśmy nowe umiejętności praktyczne.…

Czytaj więcej

Warsztaty na Wydziale Biologii Uniwersyteu Gdańskiego

„Gdyby ludzki mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy wtedy tak głupi, że nie zrozumielibyśmy go i tak.” – to znane słowa Jostein’a Gaardera, norweskiego pisarza, autora książek filozoficznych. A jednak człowiek cały czas dąży do zdobycia wiedzy na temat tej najbardziej skomplikowanej „maszyny” naszego organizmu.  Mogli się o tym przekonać uczniowie II…

Czytaj więcej

Jakie są alternatywy dla antybiotyków w zwalczaniu infekcji bakteryjnych?

We wtorek (22 stycznia) uczniowie liceum z klas o kierunku biologiczno – chemicznym, wysłuchali popularnonaukowego wykładu Pani dr Magdaleny Płotki z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem wykładu były, inne niż antybiotyki, metody zwalczania infekcji bakteryjnych.  Temat bardzo na czasie, ponieważ szybki wzrost oporności bakterii na antybiotyki stosowane w lecznictwie stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej…

Czytaj więcej

Dzień Mola

Dzień Mola to święto, zapoczątkowane przez chemików z Ameryki Północnej, przypadające 23 października (w amerykańskim systemie zapisu daty jest to 10/23). Obchodzimy je 12 godzin, zaczynając o  6:02 i jest to nawiązanie do stałej Avogarda, której wartość w przybliżeniu  wynosi  6,022×1023 i związana jest z definicją jednostki liczności materii – mola. W tym roku nasza szkoła także przyłączyła do…

Czytaj więcej

Molekularna lupa – warsztaty na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

26 września uczniowie II klasy liceum wzięli udział w warsztatach na Katedrze Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii UG. Podczas zajęć uczniowie barwili bakterie metodą Grama, a następnie obserwowali efekty swojej pracy pod mikroskopem. Przeprowadzili również analizę restrykcyjną i elektroforezę wyizolowanego przez siebie DNA plazmidowego bakterii Escherichia coli. Zajęcia te były świetną okazją do utrwalenia materiału…

Czytaj więcej

HYDROZAGADKA – warsztaty na Wydziale Biologii UG

26 września uczniowie klasy II liceum wzięli udział w warsztatach na Katedrze Fizjologii  I Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem zajęć laboratoryjnych była rola wody w roślinie. Uczniowie poznawali budowę i właściwości błon plazmatycznych, obserwowali zjawisko plazmolizy i deplazmolizy. Doświadczalnie sprawdzali mechanizmy odpowiedzialne za transport wody w roślinie. ZOBACZ ZDJĘCIA

Czytaj więcej

Warsztaty laboratoryjne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

18 czerwca uczniowie klasy II o profilu biologiczno-chemicznym wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jedna grupa uczniów udała się na Katedrę Biologii Molekularnej, gdzie zapoznali się z takimi technikami inżynierii genetycznej, jak: reakcja PCR, metody projektowania starterów, nietoksyczne metody barwienia DNA, elektroforeza w żelu agarozowym. Oprócz wiedzy teoretycznej, każdy z uczniów…

Czytaj więcej

Układ odpornościowy – nasza tajna broń. Wykład dr Wojciecha Glaca z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

22 maja uczniowie klasy I i II liceum mieli okazję wysłuchać wykładu dr Wojciecha Glaca „Bitwy i wojny w naszym ciele – czyli o działaniu układu odpornościowego”. Poprzez analogię do struktur wojskowych i typów uzbrojenia Pan dr Glac w prosty i ciekawy sposób wyjaśnił nam, jak działa ta skomplikowana maszyneria obronna, jaką tworzy układ immunologiczny…

Czytaj więcej