JEZIERSKA Marta (mgr)

Muzyka

PANKIEWICZ Wiktoria (mgr)

Język angielski

ROCZNIAK Aneta (mgr )

Edukacja wczesnoszkolna

TESMAR Joanna (dr)

Fizyka

GÓRSKA Małgorzata (mgr)

Oligofrenopedagog, surdopedagog, opiekun świetlicy

ŻARNECKI Mariusz (mgr)

Łacina i antyk, retoryka, teatr szkolny

WITTBRODT Ramona (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna, język regionalny – kaszubski, wychowanie do życia w rodzinie, kierownik świetlicy

WĄSIK-KOWALSKA Magdalena (mgr)

Język niemiecki

WANDTKE Anna (mgr)

Wychowanie fizyczne

WANDTKE Alina (mgr)

Matematyka