Nowoczesne technologie komputerowe, sztuczna inteligencja

ZŁOCH Wojciech (mgr)

Muzyka, edukacja regionalna - sztuka kaszubska

JEZIERSKA-GĘBSKA Marta (mgr)

Muzyka

ŻARNECKI Mariusz (mgr)

Animator kultury

PANKIEWICZ Wiktoria (mgr)

Język angielski

ROCZNIAK Aneta (mgr )

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

TESMAR Joanna (dr)

Fizyka, matematyka

GÓRSKA Małgorzata (mgr)

Pedagog specjalny

WITTBRODT Ramona (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna, edukacja regionalna - język kaszubski, wychowanie do życia w rodzinie, kierownik świetlicy

WĄSIK-KOWALSKA Magdalena (mgr)

Język niemiecki