ZGLENICKA Agnieszka

Pracownik obsługi

WYSKIEL Dorota

Pracownik obsługi

SUDOMIR Roman

Pracownik obsługi

MYSZKIEWICZ Alfred

Konserwator

ŁAGA Monika

Pracownik obsługi

CHUCHAŁA Danuta

Pracownik obsługi

POLEWCZYK Maciej (mgr)

Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż

PEPLINSKA Edyta

Pielęgniarka

MALINA Janina (lek. med.)

Opieka medyczna

KUPCZYK Agnieszka

Pracownik administracyjno-biurowy