ROCZNIAK Anna

Pracownik obsługi

ZGLENICKA Agnieszka

Pracownik obsługi

WYSKIEL Dorota

Pracownik obsługi

MYSZKIEWICZ Alfred

Konserwator

ŁAGA Monika

Pracownik obsługi

CHUCHAŁA Danuta

Pracownik obsługi

POLEWCZYK Maciej (mgr)

Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż

MALINA Janina
(lek. med.)

Opieka medyczna

PEPLINSKA Edyta

Pracownik biurowy, pielęgniarka

KUPCZYK Agnieszka

Sekretarka