Czcigodny Księże Proboszczu!
Czcigodny Księże Kanclerzu!
Szanowni Dyrektorzy!
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie!
Oczekując na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, w imieniu Samorządu szkolnego pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wypełniony Bożą obecnością w sercu każdego chrześcijanina. Życzymy Wam, abyście w Dziecięciu położonym w żłobie dostrzegli dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi. Abyście nie tylko ją zauważyli, ale potrafili tą Miłością obdarzać innych, każdego człowieka. I jak powiedział Patron naszej szkoły: „abyście byli wielcy nie przez to, kim jesteście, ale przez to, czym dzielicie się z innymi”. Aby czas Bożego Narodzenia przyniósł Wam też dar pojednania i przebaczenia. Niech znikną wszelkie spory, waśnie, niedomówienia, a w ich miejsce zagości zgoda, pokój i przebaczenie. Oby ten czas, który daje nam Pan Bóg, wypełniony był spotkaniem z Tym, który zstępuje na ziemię jako słabe Niemowlę, ale również z drugim człowiekiem.
Niech radość i pokój betlejemskiej nocy przenika serca nas wszystkich. Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny wyda w nas owoce jedności, miłości wzajemnej i wszelkiej pomyślności.
Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra. Pójdźmy uwielbiać Boga, który nie opuszcza tych, co szukają Go szczerym sercem i starają się zachowywać Jego prawo.
Na koniec chcemy życzyć,aby każda noc w Waszym życiu była jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym płynącym z ubogiej stajenki.

Samorząd Uczniowski