Na dzisiejszych Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną klasa II B liceum  wysłuchała wykładu dwóch uczniów naszej szkoły, Mikołaja Krysiaka i Piotra Tylickiego. Wykład zatytułowany  „Przeszczepy” został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez publiczność, jak i profesorów GUM-edu. W nagrodę za profesjonalnie i wzorcowo przygotowane wystąpienie uczniowie otrzymali nie tylko okolicznościowe dyplomy, ale także  książki. Drugim wykładem tego dnia była prelekcja dr Jacka Kota z z Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni pt. „Człowiek pod ciśnieniem: w nurkowaniu, kesonach i komorach hiperbarycznych”. Mówca w bardzo obrazowy sposób przybliżył słuchaczom skomplikowane zagadnienia dotyczące nurkowania, choroby kesonowej, zmian ciśnienia na różnych głębokościach i wykorzystania wysokich ciśnień w leczeniu niektórych schorzeń.
W dalszej kolejności uczniowie udali się do Zakładu Radiologii UCK, gdzie mogli obejrzeć zdjęcia RTG i z tomografii komputerowej oraz zobaczyć używane tam urządzenia. Wyjście było wyjątkowo ciekawe, czekamy na następne tak interesujące w styczniu.
ZOBACZ ZDJĘCIA