21 października 2016 roku, w dniu Święta Patrona Szkoły św. Jana Pawła II, nasza Wspólnota zgromadziła się na uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył Ks. prof. Wojciech Cichosz. W czasie Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za miniony czas, a uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Po wspólnym dziękczynieniu usłyszeliśmy radosną informację, którą ogłosił Kanclerz Szkoły, Ks. prof. Wojciech Cichosz, że decyzją Prezydenta i Organu Prowadzącego, Ks. Prałata dr Sławomira Decowskiego, w Katoliku powstała Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II. Na zakończenie obchodów Święta Szkoły przekazano wszystkim szczególne podziękowania, a pracownikom i przyjaciołom szkoły wręczone zostały wyróżnienia.
ZOBACZ ZDJĘCIA