Z radością informujemy, że Ksiądz Kanclerz Profesor dr hab. Wojciech Cichosz został uhonorowany Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a Pan Dyrektor mgr Dariusz Kruca otrzymał Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nagrody te są przyznawane za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, działania na rzecz oświaty, współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 października 2016 r. w Dworze Artusa w Gdańsku.
Księdzu Kanclerzowi i Panu Dyrektorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni