21 września klasy I i II o profilu matematyczno-fizycznym miały okazję uczestniczyć w konferencji fizycznej pt.: „Quantum phenomena – between the whole and the parts”, która odbyła się w auli wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy wykład, dotyczący informatyki kwantowej, wygłosił prof. Charles H. Bennett, który jest członkiem stowarzyszenia IBM, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Amerykańskiej Akademii Nauk. Drugi wykład zaprezentował prof. Wojciech Hubert Żurek, który specjalizuje się w fizyce kwantowej i jest pracownikiem naukowym w Los Alamos National Laboratory w Nowym Meksyku. Uczestnictwo uczniów w tych wykładach pozwoliło na poszerzenie wiedzy na temat fizyki kwantowej. Wykłady niewątpliwie są niezwykłym przeżyciem i okazją do wysłuchania fizyków światowej sławy.