W dniach 27-31 lipca 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni uczestniczyli w XXXI Światowych Dniach Młodzieży pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), które odbyły się w Krakowie, a przewodniczył im papież Franciszek. Spotkanie młodych odbywało się w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia Bożego, do którego młodzież i wychowawcy naszej szkoły przygotowani zostali pod względem formacyjnym przez organizatora wyjazdu,  Księdza Jakuba Zinkę.
Patronami tych dni byli św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska – apostołowie Bożego Miłosierdzia, którzy z nieba towarzyszyli młodzieży przybyłej ze wszystkich stron świata. Święty Jan Paweł II był gorącym zwolennikiem kultu Miłosierdzia Bożego. Przeczuwał, że nastał czas miłosierdzia dla świata, a pontyfikat Franciszka jest wyraźną kontynuacją nauki św. Jana Pawła II i drogą na nasze niespokojne czasy. Na krakowskich Błoniach Papież zachęcał młodych do budowania mostów i burzenia murów, do odwagi i zaangażowania w zmienianie świata. Zdolność młodych do zmiany świata nazwał „darem z nieba”.
Światowym Dniom Młodzieży towarzyszyły dwa symbole – Krzyż Roku Świętego (zwany Krzyżem Światowych Dni Młodzieży) oraz ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży wskazuje nam na potrzebę głębszego poznania Jezusa w Tajemnicy Odkupienia oraz powierzenia swojego życia opiece Jego Matki.
Na program Światowych Dni Młodzieży składały się centralne dni spotkań młodzieży z Ojcem Świętym, zwane Wydarzeniami Centralnymi, oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi na całym świecie oraz koncerty i przedstawienia.
W dniu wyjazdu, 26 lipca 2016 roku, kiedy zgromadziliśmy się jako wychowawcy wraz z młodzieżą i rodzicami na wspólnej Eucharystii, byliśmy pewni, że rozpoczynamy naszą pielgrzymkę wiary. Dziękujemy za nią Panu Bogu. Wyrazy wdzięczności składamy Księdzu Jakubowi, który nam przewodniczył, młodzieży i sobie nawzajem, ponieważ od początku do końca naszej pielgrzymki byliśmy prawdziwą Wspólnotą, a to doświadczenie  jest i pozostanie dla nas duchowym bogactwem. Niech hasło Światowych Dni Młodzieży – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” –  będzie dla nas drogowskazem na dalszą drogę życia.

ZOBACZ ZDJĘCIA