W czwartek, 23 czerwca w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Gdyni p.Krzysztofem Kamerką. Celem wizyty było przekazanie młodzieży szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacji. Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i wciąż najbardziej zdradliwe dopalacze. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i rozluźnienia, dlatego tym bardziej musimy być czujni aby unikać wszelkich zachowań ryzykownych .Funkcjonariusz zwrócił również uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu przygodnych i nowych znajomości .
Na zakończenie spotkania p. Krzysztof złożył wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz radosnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego w gronie rodziny i przyjaciół.