8 kwietnia 2016 roku w dolnym kościele odbyło się spotkanie młodzieży ponadgimnazjalnej z adwokatem p.Michałem Szarmachem.
Było to pierwsze spotkanie w ramach współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku,która w tym roku objęła patronat również nad naszą szkołą. Program edukacyjny „Adwokat przydaje się w życiu” jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, w ramach którego członkowie Izby Adwokackiej przybliżają młodzieży podstawy najważniejszych dziedzin prawa. Celem programu jest nie tylko wzbogacenie wiedzy o prawie, którą młodzież wyniosła z zajęć szkolnych, ale także przedstawienie praktycznych aspektów wybranych dziedzin prawa, które mogą się przydać w codziennym życiu.Udział naszej młodzieży w zajęciach może mieć również decydujący wpływ na podjęcie istotnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Program obejmuje następujące bloki tematyczne:
•prawo cywilne
•prawo konsumenckie i prawo umów
•prawo autorskie i ochrona wizerunku
•prawo karne
•specyfika zawodu adwokata
Kolejne spotkania dla uczniów gimnazjum i liceum w ramach tej współpracy oraz doradztwa zawodowego odbędą się w czerwcu.